Home

Fondsbeheer

Heeneman & Partners kan het beheer verzorgen voor alle soorten (vastgoed)beleggingsfondsen voor zowel private als institutionele beleggers. Dit kunnen fondsen zijn die door Heeneman & Partners (of één van haar gelieerde ondernemingen) zelf zijn gestructureerd, maar ook fondsen van derden.

Meer info

Vastgoed Beheer

Heeneman & Partners kan het vastgoedbeheer verzorgen voor alle soorten vastgoed voor zowel private als institutionele beleggers.
Meer info

Duurzaam Investeren

Wij selecteren, ontwikkelen en distribueren investeringsproducten met de nadruk op duurzame energie omdat wij zien dat in de huidige markt hierin de kansen en uitdagingen liggen.Meer info

Heeneman & Partners

Ondernemend beleggen in vastgoed