Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (heeneman-partners.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Heeneman & Partners streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Heeneman & Partners niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heeneman & Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Heeneman & Partners en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Heeneman & Partners zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Heeneman & Partners daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Heeneman & Partners maakt voor haar website gebruik van cookies.
Deze cookies onderscheiden we in de categorieën Functionele en Analytische cookies. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.