Toezicht

Toezicht

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”).

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is fondsbeheerder van Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. beschikt over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds B.V. valt onder de zgn. “Grandfathering” en daardoor niet onder toezicht van de AFM.

Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. is tevens fondsbeheerder van supermarktfonds.nl. supermarktfonds.nl heeft een per 2019 door de AFM goedgekeurd prospectus, waar echter niet meer mee geëmitteerd wordt. Het fonds staat thans wel open voor inschrijving vanaf € 100.000 middels het prospectus (d.d. 22 mei 2023) op basis van 4:37l Wft.

Daarnaast is Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. de fondsbeheerder van C.V. Waterlandplein en selectiefonds.nl.

Voor de fondsen Winkelvastgoed 1 C.V.,  Winkelvastgoed 2 C.V., Amsterdam hotel 1, C.V. Gedempte Gracht, C.V. Het Lichtruim, C.V. KDV en Binnenstad Amsterdam I C.V. is de fondsbeheerder Heeneman & Partners Beheer B.V. Deze fondsen zijn vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus en vallen onder het “light regime”.

Op grond van wet- en regelgeving zijn een aantal documenten op deze pagina geplaatst die u kunt downloaden. Periodiek rapporteert Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. aan De Nederlandsche Bank N.V. over diens financiële situatie. Daarnaast is Heeneman & Partners fondsmanagement B.V. aangemeld bij Kifid, het klachteninstituut financiële dienstverlening. Onze klachtenprocedure is te vinden onderaan deze pagina.

Heeneman & Partners is geregistreerd bij de FIU-Nederland voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heeneman & Partners.

Heeneman & Partners maakt voor haar website gebruik van cookies.
Deze cookies onderscheiden we in de categorieën Functionele en Analytische cookies. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.