Blog | Impactvol beleggen in maatschappelijk vastgoed

Impactvol beleggen in maatschappelijk vastgoed. Wat houdt het in en waarom zou het interessant zijn voor uw beleggingsportefeuille?
"

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar niet al die wegen zijn even duurzaam of leveren een positieve bijdrage aan de samenleving. Zo ook met beleggen in vastgoed. De maatschappij verandert en steeds meer mensen worden zich bewust van de impact van hun keuzes. Impactvol beleggen wordt dan ook een steeds belangrijker onderwerp. Impactvol beleggen verwijst naar een beleggingsbenadering waarbij beleggers niet alleen financiële rendementen nastreven, maar bij hun keuzes ook sociale, milieu- of ethische overwegingen een rol laten spelen. Het gaat erom financiële middelen mede in te zetten om positieve veranderingen in de wereld te bevorderen, naast het streven naar rendement.

Daarnaast moet de organisatie die de belegging heeft uitgegeven op een verantwoorde wijze worden bestuurd. Hiermee wordt bedoeld dat de leiderschapsstructuur en de besluitvormingsprocessen van een bedrijf of organisatie zijn opgezet met het oog op duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ethisch gedrag. Het gaat om het waarborgen van integriteit, transparantie en verantwoordingsplicht op bestuursniveau om ervoor te zorgen dat impactvolle beleggingen de beoogde positieve effecten hebben op zowel financiële als niet-financiële gebieden.

Dat impactvol beleggen steeds populairder wordt is niet zo gek. Het is natuurlijk heel prettig als u door te beleggen uw financiële doelen kunt veiligstellen en tegelijkertijd positieve impact heeft op bijvoorbeeld sociaal vlak. Bij ons kunt u impactvol beleggen in een van onze maatschappelijke vastgoedfondsen. U werkt dan niet alleen aan uw financiële doelen voor de toekomst, maar draagt tegelijkertijd ook uw steentje bij aan de samenleving.

Vastgoed met een doel

Met maatschappelijk vastgoed bedoelen wij vastgoed dat gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden, zoals bijvoorbeeld (basis)scholen, kinderdagverblijven, theaters, zorginstanties of bibliotheken. Deze instanties spelen een belangrijke rol in onze samenleving, alleen zijn hun prioriteiten niet altijd te vergelijken met die van een commercieel bedrijf. Het behalen van winst heeft vaak niet de prioriteit. Dat betekent echter niet dat deze organisaties geen gezonde bedrijfsvoering kennen, en dus geen solide betrouwbare huurders zouden kunnen zijn.

Juist door de belangrijke functie die dit soort organisaties in onze samenleving vervullen is het gewenst dat zij in goed onderhouden, duurzame gebouwen gehuisvest worden. Echter, zelden zijn deze organisaties zelf eigenaar van het vastgoed waarin zij gehuisvest zijn. Eigenaren zijn van oudsher veelal gemeentes of woningcorporaties. Maar het kapitaalbeslag dat dit eigendom met zich meebrengt en de jaarlijkse onderhoudslasten, zijn soms aanleiding voor gemeentes om dit soort gebouwen te verkopen. Dat geldt ook voor woningcorporaties, waarvoor bovendien geldt dat zij hun middelen primair moeten aanwenden voor hun hoofdtaak, de volkshuisvesting. Maatschappelijk vastgoed wordt dus regelmatig door de overheid of semi-overheid te koop aangeboden en dan komt de rol van de maatschappelijke belegger om de hoek kijken.


Commercieel én maatschappelijk; gaat dat samen?

Maar de vraag is; mogen maatschappelijke voorzieningen wel in één zin worden genoemd met commerciële belangen? Wij denken van wel, mits dit op een transparante en eerlijke manier wordt uitgevoerd en beide partijen dezelfde langetermijnvisie hebben. Een commerciële organisatie heeft namelijk de middelen en de expertise om een duurzaam gebouw te kunnen aankopen en goed te kunnen onderhouden. Daarnaast besparen gemeentes geld en tijd door het uit handen geven van het beheer van maatschappelijke huisvestiging. Wanneer de commerciële organisatie een huurdersvriendelijke, proactieve aanpak heeft, een lange termijn visie heeft en de gemaakte (huur)afspraken uiteraard respecteert, kan een maatschappelijke organisatie alleen maar voordeel hebben bij een dergelijke eigenaar.


Het rendement van maatschappelijk vastgoed

Impactvol beleggen hoeft niet ten koste te gaan van uw rendement. Integendeel. Maatschappelijke organisaties hebben een constante behoefte aan ruimte, dit maakt deze organisaties interessante huurders met vaak langjarige huurcontracten. De vraag naar maatschappelijk vastgoed is ook niet onderhevig aan de grillen van de economie. Dit maakt het dan ook een belegging met een gunstig risicoprofiel.


Een transparante samenwerking voor succes

Met behulp van maatschappelijke vastgoedbeleggingen kunnen dankbare resultaten worden behaald in de samenleving. Goed onderhouden, duurzame gebouwen voor maatschappelijke organisaties kunnen een katalysator voor verbetering zijn voor wijken die momenteel nog niet volledig op de kaart staan. Als dit gebeurt, dan is de kans ook groot dat dit van invloed is op het uiteindelijke rendement. Door een transparante samenwerking tussen de maatschappelijke organisatie en de commerciële partij kunnen beiden belangen worden behartigd.

Als fondsbeheerder streven wij naar een langjarige en succesvolle samenwerking met maatschappelijke partijen. Een belegging in maatschappelijk vastgoed vormt voor onze beleggers een relatief veilige lange termijn belegging die niet alleen bijdraagt aan een financieel rendement maar die ook maatschappelijk toegevoegde waarde heeft. Wilt u meer informatie over het beleggen in een maatschappelijk vastgoedfonds neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Andere nieuwsberichten

Heeneman & Partners koopt portefeuille maatschappelijk vastgoed

Namens ons selectiefonds.nl hebben wij een drietal aankopen gedaan. De uitbreiding van dit groeifonds bestaat uit maatschappelijke objecten met o.a. eerstelijnszorg en kinderdagverblijven
1
May
2024

Heeneman & Partners verkoopt Amadi Park hotel in Amsterdam

Heeneman & Partners verkoopt vastgoedbelegging aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam aan een particuliere belegger.
19
March
2024

Heeneman & Partners koopt gedeelte Bogaard Stadscentrum Rijswijk

Namens ons selectiefonds.nl hebben wij een gedeelte van Bogaard Stadscentrum in Rijswijk aangekocht. Het is de eerste aankoop van het groeifonds.
19
December
2023
Kantoor van Heeneman & Partners in Buitenveldert
Wilt u een persoonlijk gesprek over deelname in de fondsen van Heeneman & Partners? Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.
Heeneman & Partners maakt voor haar website gebruik van cookies.
Deze cookies onderscheiden we in de categorieën Functionele en Analytische cookies. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.